دفتر پیشخوان خدمات دولت مهرگان

درخواست تغییر نام انشعاب آب


  • مشخصات مالک قبل

  • مشخصات مشترک جدید

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    لطفا شناسنامه - کارت ملی - سند تک برگ پشت و رو - تعهد نامه محضری - قبض آب و .. را بارگزاری فرمایید
    هزینه درخواست ها شامل کارمزد دفتر 160.000 ریال هزینه پست ویژه و پاکت 160.000 تائیدیه کد پستی 50000
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .