دفتر پیشخوان خدمات دولت مهرگان

درخواست تغییر نام تلفن ثابت

  • شماره تلفن ثابت

  • مشخصات فروشنده

  • مشخصات مشترک جدید (خریدار)

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    لطفا شناسنامه - کارت ملی خریدار و فروشنده و قبض پرداخت شده به روز تلفن را بارگزاری فرمایید
    هزینه درخواست ها شامل کارمزد دفتر 293000ریال هزینه پست ویژه و پاکت 160.000
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .