درخواست وصل تلفن

  • شماره تلفنی که به علت بدهی قطع شده است را وارد نمائید
  • لطفا از قبض به همراه رسید پرداختی خود عکس گرفته و در این قسمت بارگزاری نمایید
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .